"acquire skills" — Słownik kolokacji angielskich

acquire skills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabądź umiejętności
  1. acquire czasownik + skill rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The environment in which a child lives may also impact their ability to acquire reading skills.

    Podobne kolokacje:

podobne do "acquire skills" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "acquire skills" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
inne