"acquire weapons" — Słownik kolokacji angielskich

acquire weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabądź broń
  1. acquire czasownik + weapon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And so does Israel, which has already acquired nuclear weapons.

    Podobne kolokacje: