BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"possess weapons" — Słownik kolokacji angielskich

possess weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiadaj broń
  1. possess czasownik + weapon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They have fought three major wars against each other, and both possess nuclear weapons.

powered by  eTutor logo