"dokonywać czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dokonywać czegoś" po polsku

czasownik
 1. effect *****
  • dokonywać, doprowadzać do (np. zmiany) formal [TRANSITIVE]
   This development will effect significant changes in the region. (Ten rozwój doprowadzi do znaczących zmian w regionie.)
   The strike effected the overthrow of government. (Strajk doprowadził do obalenia rządu.)
   zobacz także: perform
 2. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [TRANSITIVE]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 3. perform ****
  • dokonywać, wykonywać (np. operację) [TRANSITIVE]
   He performed the surgery flawlessly. (On przeprowadził operację bezbłędnie.)
   If you don't lose weight, we will not be able to perform the surgery. (Jeżeli nie schudniesz, nie będziemy mogli wykonać operacji.)
   zobacz także: execute
 4. achieve ****
 5. effectuate

dokonywać czegoś

phrasal verb
 1. pull something off , także: pull off something *

Powiązane zwroty — "dokonywać czegoś"

czasownik
rzeczownik
dokonywanie = effectuation +2 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo