"presja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "presja" po polsku

presja

rzeczownik
 1. pressure , ****
  • nacisk, presja (aby kogoś do czegoś przekonać) [niepoliczalny]
   Your pressure won't help - he doesn't want to do that. (Twój nacisk nie pomoże - on nie chce tego zrobić.)
   I need to make this decision on my own and this pressure is not helping. (Sam muszę podjąć tę decyzję, a ta presja nie pomaga.)
  • presja (wymagania innych osób) [policzalny lub niepoliczalny]
   He's under constant pressure from his boss. (On jest pod ciągłą presją ze strony szefa.)
   She chose medical studies under the pressure from her parents. (Ona wybrała studia medyczne pod presją rodziców.)
 2. heat ****
  • presja, nacisk, stres potocznie [niepoliczalny]
   The heat at work makes me feel really tired. (Presja w pracy sprawia, że czuję się bardzo zmęczony.)
   My productivity declines when I'm exposed to heat. (Moja produktywność maleje, kiedy jestem narażony na stres.)
 3. arm-twisting

powered by  eTutor logo