"nielegalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nielegalny" po polsku

nielegalny

przymiotnik
 1. illegal ***  
  And you'd tell me if you were involved in something illegal? (A ty byś mi powiedział gdybyś był wplątany w coś nielegalnego?)
  Smoking marihuana is illegal in most countries. (Palenie marihuany jest nielegalne w większości krajów.)
  I think my brother runs some illegal business. (Wydaje mi się, że mój brat prowadzi jakiś nielegalny biznes.)
  przeciwieństwo: legal
 2. funny ***
  • niewłaściwy, nielegalny
   This whole business is funny. (Ten cały biznes jest nielegalny.)
   This meeting is funny. (To spotkanie jest nielegalne.)
   Your behaviour was funny, you should apologize. (Twoje zachowanie było niewłaściwe, powinieneś przeprosić.)
 3. illegitimate
  • bezprawny, nieprawny, nielegalny, niedozwolony
   This evidence is illegitimate. You can't use it. (Ten dowód jest nieprawny. Nie możesz go użyć.)
   All his actions were illegitimate. (Wszystkie ich działania były nielegalne.)
 4. unlawful
 5. unauthorized , unauthorised British English
 6. suspect **
  • podejrzany, nielegalny
   What is this suspect object? (Co to za podejrzany przedmiot?)
   This is a suspect substance, they can't see it! (To nielegalna substancja, nie mogą jej zobaczyć!)
 7. unapproved  
 8. outlawed
 9. bootleg
 10. under-the-counter
  • nielegalny, pokątny, szemrany informal
   He's involved in under-the-counter liquor sales. (On jest wplątany w sprzedaż nielegalnego alkoholu.)

powered by  eTutor logo