KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lift door" — Słownik kolokacji angielskich

lift door kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drzwi windy
  1. lift rzeczownik + door rzeczownik
    Silna kolokacja

    She put the thought aside in favor of others as the lift door opened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo