"lift ticket" — Słownik kolokacji angielskich

lift ticket kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): winda bilet
  1. lift rzeczownik + ticket rzeczownik
    Silna kolokacja

    A lift ticket for six days costs $118; children up to 14, $65.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo