"podnieść kogoś na duchu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podnieść kogoś na duchu" po polsku

czasownik
 1. comfort ***
  • pocieszyć, podnieść na duchu
   I called to comfort her because she was very sad. (Zadzwoniłem, aby ją pocieszyć, bo była bardzo smutna.)
   I tried to comfort the sad little girl. (Próbowałem pocieszyć smutną małą dziewczynkę.)
 2. buoy
 3. uplift
 4. hearten  
idiom
 1. boost one's morale
phrasal verb
 1. buoy up  

podnieść kogoś na duchu

czasownik
 1. elevate *
phrasal verb
 1. lift somebody up   informal
idiom
 1. raise somebody's spirits , lift somebody's spirits
  • poprawić komuś nastrój, podnieść kogoś na duchu
   He looks sad, let's raise his spirits. (Wygląda na smutnego, podnieśmy go na duchu.)
   He told me a joke to raise my spirits but it didn't work. (Opowiedział mi żart, żeby poprawić mi nastrój, ale to nie zadziałało.)
 2. elevate somebody's spirits  
 1. send somebody's spirits soaring

Powiązane zwroty — "podnieść kogoś na duchu"

rzeczownik

powered by  eTutor logo