KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bear fruit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bear fruit" po angielsku

bear fruit

idiom
  1. przynosić owoce, dawać owoce, przynosić pozytywne rezultaty
    Eventually, her efforts bore fruit and she got the job she wanted. (W końcu jej wysiłki przyniosły pozytywne rezultaty i dostała pracę, której chciała.)

"bear fruit" — Słownik kolokacji angielskich

bear fruit kolokacja
  1. bear czasownik + fruit rzeczownik = przynosić owoce, dawać owoce, przynosić pozytywne rezultaty
    Bardzo silna kolokacja

    Anything he might do would take a long time to bear fruit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo