"dawać owoce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dawać owoce" po polsku

dawać owoce

czasownik
 1. fruit ***
  • owocować, dawać owoce
   The apple tree in our garden fruits beautifully every year. (Jabłoń w naszym ogrodzie owocuje pięknie każdego roku.)
   He cut down that pear tree because it hadn't fruited for years. (On ściął tamtą gruszę, ponieważ nie owocowała od lat.)
idiom
 1. bear fruit

"dawać owoce" — Słownik kolokacji angielskich

bear fruit kolokacja
 1. bear czasownik + fruit rzeczownik = przynosić owoce, dawać owoce, przynosić pozytywne rezultaty
  Bardzo silna kolokacja

  Anything he might do would take a long time to bear fruit.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo