"nudziarz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nudziarz" po polsku

nudziarz

rzeczownik
 1. square , **** , sq. (skrót)   potocznie [policzalny]
  You don't know how to have fun. You're a square. (Nie wiesz jak się dobrze bawić. Jesteś nudziarzem.)
  Only a square would walk out of this party. (Tylko nudziarz wyszedłby z tej imprezy.)
 2. bore , **  
  I went on a date with him, he's a bore. (Byłem z nim na randce, on jest nudziarzem.)
  My brother is a bore, I hate his stories. (Mój brat to nudziarz, nienawidzę jego historii.)
 3. meatball
 4. vegetable ***
  • nudziarz, sztywniak slang [policzalny]
   Mark is such a vegetable at parties! (Mark to taki sztywniak na imprezach!)
   Don't be a vegetable, come with us! (Nie bądź nudziarzem, chodź z nami!)
 5. stick ****
  • nudziarz, smętek potocznie
   He was such a stick that despite all my effort I couldn't really find a topic to talk with him about. (On był takim nudziarzem, że, pomimo całego mojego wysiłku, nie mogłem znaleźć tematu do rozmowy.)
   Your brother is such a stick, he never goes to parties. (Twój brat to taki smętek, nigdy nie chodzi na imprezy.)
 6. melvin
  • dziwak, dziwaczka, nudziarz slang
   He's a bit of a melvin, but otherwise he's ok. (Trochę z niego dziwak, ale poza tym jest w porządku.)
 7. blister
  • nudziarz, maruda, gbur  BrE slang
   He is a bit of a blister, but we like him anyway. (Trochę z niego nudziarz, ale i tak go lubimy.)
 8. anorak    BrE potocznie
 9. jag , także: jagg
 10. drag ***
  • ktoś lub coś nudnego, nudziarz, nudziarstwo potocznie
   Don't be such a drag and come to the party! (Nie bądź takim nudziarzem i chodź na imprezę!)
   This game turned out to be a total drag. (Ta gra okazała się totalnym nudziarstwem.)
 11. maunderer
 12. dryasdust    AmE
 13. party pooper
 14. tightwad
 15. nudnik , nudnick    AmE potocznie
 16. stodge
 17. zhlub   slang
idiom
 1. fuddy-duddy
  • wapniak, sztywniak, nudziarz potocznie
   Some may say we are fuddy-duddies but we still feel young. (Niektórzy mogą mówić, że jesteśmy wapniakami, ale my nadal czujemy się młodzi.)

Powiązane zwroty — "nudziarz"

przymiotnik
nudny = dull +32 znaczenia
idiom
czasownik
nudzić = bore +3 znaczenia
phrasal verb
nudzić = ramble on +1 znaczenie
przynudzać = drone on +1 znaczenie
rzeczownik
przysłówek
inne
Zobacz także: skończony nudziarz

powered by  eTutor logo