ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wstyd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstyd" po polsku

wstyd

rzeczownik
 1. shame **
 2. embarrassment *
 3. disgrace
  • hańba, wstyd, kompromitacja
   If I get bad grades, I will be a disgrace to my family. (Jeżeli dostanę złe stopnie, będę hańbą dla mojej rodziny.)
   It is a disgrace not to respect your elders. (Wstydem jest nie szanować starszych.)
 4. discountenance
 5. obloquy
 6. pudency  
 7. shamefacedness

powered by  eTutor logo