"alkoholik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "alkoholik" po polsku — Słownik angielsko-polski

alkoholik

rzeczownik
 1. alcoholic *  
  I was married to a violent alcoholic for a year. (Byłam żoną agresywnego alkoholika przez rok.)
 2. drinker
  • pijak, alkoholik
   He's a gambler and a drinker, with a Neanderthal mentality. (On jest hazardzistą i pijakiem z mentalnością Neandertalczyka.)
   Our father was a drinker. (Nasz ojciec był pijakiem.)
 3. problem drinker
 4. jugger
 5. alcie informal  
 6. tippler
 7. alchie   British English not polite
  Liverpool's Kensington, contrary to my expectations after my London's Kensington experience, was full of alchies. (Liverpoolski Kensington, wbrew moim oczekiwaniom po doświadczeniach z londyńskiego Kensington, był pełen alkoholików.)
 8. winesop   old use
 9. alky
 10. alkie , alky
 11. juicehead

Powiązane zwroty — "alkoholik"

rzeczownik
alkohol = alcohol +8 znaczeń
alkoholizm = alcoholism +1 znaczenie
idiom
alkohol = the bottle +1 znaczenie
przymiotnik
notoryczny (np. alkoholik, kłamca, palacz) = confirmed