PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public criticism" — Słownik kolokacji angielskich

public criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna krytyka
  1. public przymiotnik + criticism rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But we certainly don't change our minds because of public criticism.