"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw rzeczownik

rzeczownik + draw
Kolokacji: 10
singles draw • tourist draw • power draw • Event Draw • quarterback draw • ...
draw + rzeczownik
Kolokacji: 11
draw play • draw card • draw poker • draw bridge • draw match • ...
draw + czasownik
Kolokacji: 7
draw takes • draw means • draw occurs • draw gives • determined by a draw • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 33
receive into the singles draw • receive from the draw • make in a draw • score in a draw • hold to a draw • ...
przymiotnik + draw
Kolokacji: 42
main draw • big draw • goalless draw • major draw • random draw • ...
przyimek + draw
Kolokacji: 11
into the singles draw • after a draw • to a draw • of the draw • for a draw • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.