ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uważnie słuchać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uważnie słuchać" po polsku

uważnie słuchać

czasownik
 1. mind *****  
  You'd do better mind my words. (Zrobiłbyś lepiej słuchając moich słów.)
  Mind the lecture; all I say will be on the exam. (Słuchajcie uważnie wykładu; wszystko, co mówię, będzie na egzaminie.)
 1. pay attention **
  • uważać, uważnie słuchać
   Why don't you pay attention to what I say? (Dlaczego nie uważasz na to, co mówię?)
   You have to pay attention at the lectures. (Musisz uważnie słuchać na wykładach.)
   Pay attention - this is important. (Uważaj - to jest istotne.)
idiom
 1. take heed
  • być ostrożnym, uważnie słuchać
   You have to take heed because what I'm about to say is very important. (Musicie uważnie słuchać, ponieważ to co wam teraz powiem jest bardzo ważne.)

Powiązane zwroty — "uważnie słuchać"

phrasal verb
idiom

"uważnie słuchać" — Słownik kolokacji angielskich

pay attention kolokacja
 1. pay czasownik + attention rzeczownik = uważać, uważnie słuchać
  Bardzo silna kolokacja

  He did pay more attention to me, although not always.

  Podobne kolokacje:
 2. pay rzeczownik + attention rzeczownik = uważać, uważnie słuchać
  Luźna kolokacja

  All you need do to become enthralled is pay attention.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo