"found expression" — Słownik kolokacji angielskich

found expression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znalezione wyrażenie
  1. found czasownik + expression rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Once again the time spent on the front lines found literary expression.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo