"found words" — Słownik kolokacji angielskich

found words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napotkane słowa
  1. found czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has not found the right words to break the news to her son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo