"found cause" — Słownik kolokacji angielskich

found cause kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaleziony powód
  1. found czasownik + cause rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We have not yet found the cause of the fire," he went on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo