"ugruntowywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ugruntowywanie" po polsku

ugruntowywanie

rzeczownik
 1. establishing
czasownik
 1. establish ****
  • ugruntowywać (np. pozycję), wyrabiać sobie renomę [TRANSITIVE]
   He established his position in the company. (On ugruntował swoją pozycję w firmie.)
   My work has been established in the fashion world. (Moja praca w świecie mody została ugruntowana.)
   He established himself as a competent lawyer. (On wyrobił sobie renomę jako kompetentny prawnik.)

powered by  eTutor logo