"best choice" — Słownik kolokacji angielskich

best choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy wybór
  1. best przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Which drug would be the best choice for me, and why?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo