"good choice" — Słownik kolokacji angielskich

good choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry wybór
  1. good przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The one he was using right then would have been a good choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo