"hard choice" — Słownik kolokacji angielskich

hard choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny wybór
  1. hard przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The public needs to see him make the hard choice at least once in a while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo