"lead paragraph" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lead paragraph" po angielsku — Słownik polsko-angielski

lead paragraph
lead *** , także: lede

rzeczownik
  1. lid, pierwszy akapit tekstu (np. w gazecie)
    Jest to pierwszy wyodrębniony nagłówek tekstu (np. artykułu prasowego), w którym w kilku słowach streszcza się informacje zawarte w tym artykule lub podaje konkluzje, aby zaciekawić czytelnika tematem i go z nim zaznajomić. Nagłówki te mają zazwyczaj 2-3 zdania.

"lead paragraph" — Słownik kolokacji angielskich

lead paragraph kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akapit wiodący
  1. lead rzeczownik + paragraph rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jennifer passed her eyes over the lead paragraph of the story.

    Podobne kolokacje: