"lid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lid rzeczownik

rzeczownik + lid
Kolokacji: 27
coffin lid • trunk lid • lid of one's eyes • metal lid • pot lid • ...
lid + czasownik
Kolokacji: 27
lid closes • lid opens • lid falls • lid droops • lid comes • ...
czasownik + lid
Kolokacji: 9
lift the lid • close the lid • open the lid • keep a lid • put a lid • ...
przymiotnik + lid
Kolokacji: 30
heavy lid • closed lid • tight lid • low lid • half-closed lid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. heavy lid = ciężka pokrywa heavy lid
2. closed lid = zamknięta powieka closed lid
3. tight lid = mocno dokręcona pokrywa tight lid
przyimek + lid
Kolokacji: 7
beneath one's lids • under the lid • through lids • with a lid • on the lid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.