ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dowód wprost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowód wprost" po polsku

"dowód wprost" — Słownik kolokacji angielskich

direct proof kolokacja
  1. direct przymiotnik + proof rzeczownik = dowód wprost (metoda dowodzenia w matematyce)
    Zwykła kolokacja

    But they haven't had direct proof of the effect until now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo