"niebawem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niebawem" po polsku

niebawem

przysłówek
 1. soon *****
  • wkrótce, niedługo, niebawem
   Hurry up - she will be back soon. (Pospiesz się - ona niedługo wróci.)
   I hope we'll see each other soon. (Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.)
   It soon became clear that she doesn't like my family. (To wkrótce stało się jasne, że ona nie lubi mojej rodziny.)
   link synonimy: shortly, before long
 2. shortly **
  • wkrótce, niedługo, niebawem
   My parents will be back shortly. (Moi rodzice wkrótce będą z powrotem.)
   Shortly after their wedding, they went on a honeymoon. (Niedługo po ich ślubie, oni pojechali w podróż poślubną.)
   link synonimy: soon, presently
 3. presently oficjalnie *
  • niebawem, wkrótce
   I'll be leaving presently. (Będę wychodził niebawem.)
   She should be back presently. (Ona powinna niedługo wrócić.)
   link synonimy: soon, shortly
 4. directly ****
  • niebawem, wkrótce British English potocznie
   The guests should arrive directly. (Goście powinni wkrótce przybyć.)
   Dr Shepherd will be here directly. (Dr Shepherd niebawem tu będzie.)
 5. nigh
 6. any day now , any day
 7. anon
 8. belive Scottish English
 9. ere long
 10. eftsoons   dawne użycie
idiom
 1. sooner rather than later

Powiązane zwroty — "niebawem"

rzeczownik
nowo zatrudniony (osoba niedawno zatrudniona lub taka, która niebawem będzie zatrudniona) = hire

powered by  eTutor logo