ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dużo wcześniej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dużo wcześniej" po polsku

"dużo wcześniej" — Słownik kolokacji angielskich

long before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dużo wcześniej
  1. long przymiotnik + before przyimek
    Luźna kolokacja

    And all this long before the lights in the sky.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo