"deep shadow" — Słownik kolokacji angielskich

deep shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głęboki cień
  1. deep przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Something small moved in the deep shadows of the hold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo