Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. deep shadow = głęboki cień deep shadow
  • Something small moved in the deep shadows of the hold.
  • He was in deep shadow, and she could not make out his face.
  • In the deep shadows at the far end of the walk, something moved.
  • Jack came outside when the sun was making deep shadows.
  • They stood in deep shadow by the wall of the bridge.
  • But the guy's shoulders and his face were in deep shadow above them.
  • Inside the studio, her face is seen in deep shadow.
  • She started to say something, but we were suddenly in deeper shadow.
  • They stood across the street, in the deep shadow of a doorway.
  • The flat side of the rock was in deep shadow.
5. blue shadow = niebieski cień blue shadow
6. faint shadow = lekki cień faint shadow
7. pale shadow = blady cień pale shadow
8. mere shadow = zwykły cień mere shadow
9. huge shadow = olbrzymi cień huge shadow
10. gray shadow = cień szarego gray shadow
11. great shadow = potężny cień great shadow
12. purple shadow = fioletowy cień purple shadow
13. large shadow = duży cień large shadow
14. cool shadow = chłodny cień cool shadow
15. dim shadow = ciemny cień dim shadow
16. green shadow = zielony cień green shadow
17. strange shadow = dziwny cień strange shadow
18. small shadow = mały cień small shadow
19. heavy shadow = ciężki cień heavy shadow
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.