"heavy shadow" — Słownik kolokacji angielskich

heavy shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężki cień
  1. heavy przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He reached the bridge and lay in its heavy shadow, staring across at the far bank.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo