"Black shadow" — Słownik kolokacji angielskich

Black shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: black shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czarny cień
  1. black przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ten minutes later they saw another huge black shadow moving toward them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo