"great shadow" — Słownik kolokacji angielskich

great shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężny cień
  1. great przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Hitler was the great shadow across life, giving a sense of the whole world being on edge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo