BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"cool shadow" — Słownik kolokacji angielskich

cool shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodny cień
  1. cool przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Stevie, comfortable in the cool shadow, was watching the black ball do magic.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo