"faint shadow" — Słownik kolokacji angielskich

faint shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekki cień
  1. faint przymiotnik + shadow rzeczownik
    Silna kolokacja

    I saw a faint shadow of movement through the trees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo