KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"faint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

faint przymiotnik

faint + rzeczownik
Kolokacji: 291
faint smile • faint sound • faint light • faint idea • faint trace • faint glow • faint hope • faint hint • faint smell • faint voice • faint line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. faint smile = blady uśmiech faint smile
2. faint sound = słaby odgłos faint sound
3. faint light = słabe światło faint light
4. faint idea = słaby pomysł faint idea
5. faint trace = słaby ślad faint trace
6. faint glow = słaby blask faint glow
7. faint hope = słaba nadzieja faint hope
8. faint hint = słaba aluzja faint hint
9. faint smell = słaby zapach faint smell
10. faint voice = słaby głos faint voice
11. faint line = słaba linia faint line
12. faint odor = słaba woń faint odor
13. faint scent = słaby zapach faint scent
14. faint noise = cichy hałas faint noise
15. faint glimmer = słabe migotanie faint glimmer
16. faint breeze = lekka bryza faint breeze
17. faint praise = zdawkowa pochwała faint praise
18. faint shadow = lekki cień faint shadow
  • I saw a faint shadow of movement through the trees.
  • Millions of stars gave enough light to cast faint shadows.
  • A faint shadow of expression crossed his face, one I could not read.
  • All he could make out was the faint shadow of a forest in the distance.
  • One was the faint shadow through which they had just exited.
  • They passed through the faint shadow in moments, and were out the other side.
  • Finally, through it, she saw the faint shadow of the house.
  • A faint shadow showed on his arm, but there was no resistance.
  • I looked at the faint shadow on the dark jaw.
  • Soon he could see only the faintest shadows of his lost family.
19. faint star = słaba gwiazda faint star
20. faint whisper = lekki szept faint whisper
21. faint hum = ciche brzęczenie faint hum
22. faint whiff = lekki zapach faint whiff
23. faint gleam = słaby blask faint gleam
24. faint tinge = słaby odcień faint tinge
25. faint outline = nikły zarys faint outline
26. faint suggestion = słaba propozycja faint suggestion
27. faint hiss = cichy syk faint hiss
28. faint murmur = szmerek faint murmur
29. faint touch = słabe dotknięcie faint touch
30. faint cry = cichy krzyk faint cry
31. faint echo = słabe echo faint echo
32. faint flicker = słabe migotanie faint flicker
33. faint vibration = słabe wibrowanie faint vibration
34. faint memory = mglista pamięć faint memory
czasownik + faint
Kolokacji: 6
feel faint • grow faint • sound faint • become faint • hear faint • ...
przysłówek + faint
Kolokacji: 3
extremely faint • relatively faint • somewhat faint
faint + przyimek
Kolokacji: 6
faint of • faint with • faint in • faint from • faint at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.