"faint star" — Słownik kolokacji angielskich

faint star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaba gwiazda
  1. faint przymiotnik + star rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of those faint stars might even be the Sun; he could never identify it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo