"young star" — Słownik kolokacji angielskich

young star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młoda gwiazda
  1. young przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So he is taking the next step every young star must take.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo