"faint odor" — Słownik kolokacji angielskich

faint odor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaba woń
  1. faint przymiotnik + odor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then he smelled the faint odor in the air and knew it must be a hospital room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo