"faint echo" — Słownik kolokacji angielskich

faint echo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słabe echo
  1. faint przymiotnik + echo rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The notes were clear, yet held faint echoes of other songs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo