"faint smell" — Słownik kolokacji angielskich

faint smell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby zapach
  1. faint przymiotnik + smell rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a while there was a faint smell of ocean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo