"faint hiss" — Słownik kolokacji angielskich

faint hiss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy syk
  1. faint przymiotnik + hiss rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Both men reacted to a faint hiss from all around them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo