"faint touch" — Słownik kolokacji angielskich

faint touch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słabe dotknięcie
  1. faint przymiotnik + touch rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She looked happy, but with a faint touch of embarrassment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo