"faint line" — Słownik kolokacji angielskich

faint line kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaba linia
  1. faint przymiotnik + line rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is only a faint line of color around them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo