"faint cry" — Słownik kolokacji angielskich

faint cry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy krzyk
  1. faint przymiotnik + cry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She let out a faint cry; he ran at her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo