ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Faint sound" — Słownik kolokacji angielskich

Faint sound kolokacja
Popularniejsza odmiana: faint sound
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słaby odgłos
  1. faint przymiotnik + sound rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could hear a faint sound just outside his door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo