"faint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

faint przymiotnik

faint + rzeczownik
Kolokacji: 291
faint smile • faint sound • faint light • faint idea • faint trace • faint glow • faint hope • faint hint • faint smell • faint voice • faint line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) smile, frown, grin, smirk
Kolokacji: 4
1. faint sound = słaby odgłos faint sound
2. faint murmur = szmerek faint murmur
3. faint sigh = ciche westchnienie faint sigh
4. faint clink = cichy brzęk faint clink
5. faint ringing = słabe dzwonienie faint ringing
6. faint tinkle = ciche brzękanie faint tinkle
7. faint thud = cichy głuchy odgłos faint thud
8. faint pop = cichy trzask faint pop
9. faint thump = cichy głuchy odgłos faint thump
10. faint Bell = słaby Bell faint Bell
11. faint clicking = słaby stukot faint clicking
12. faint swish = cichy świst faint swish
13. faint murmuring = ciche szeptanie faint murmuring
14. faint chime = słaby kurant faint chime
15. faint jingle = ciche dzwonienie faint jingle
16. faint whir = cichy warkot faint whir
17. faint beep = cichy sygnał akustyczny faint beep
18. faint twang = słabe brzdęknięcie faint twang
19. faint thumping = cichy łomot faint thumping
20. faint ticking = cicha wsypa faint ticking
21. faint tap = słaby kran faint tap
22. faint whirr = cichy warkot faint whirr
23. faint patter = cichy tupot faint patter
24. faint swishing = słabe świstanie faint swishing
25. faint purr = ciche mruczenie faint purr
26. faint thrum = słabe brzdąkanie faint thrum
(6) hope, rainbow, promise
Kolokacji: 3
(13) breeze, whiff, wind, puff
Kolokacji: 4
(14) praise, reminder, cheer
Kolokacji: 3
(17) tinge, touch, speck, spray
Kolokacji: 4
(18) outline, silhouette, tracing
Kolokacji: 3
(24) flush, rush, current
Kolokacji: 3
(26) trail, path, track
Kolokacji: 3
(29) haze, blur
Kolokacji: 2
(32) accent, drone, mustache
Kolokacji: 3
(33) pulse, flash, throb, heartbeat
Kolokacji: 4
(36) mist, drizzle, dew
Kolokacji: 3
(37) suspicion, sneer, doubt
Kolokacji: 3
(40) whine, whimper, protest
Kolokacji: 3
(41) edge, curve, crescent, arc
Kolokacji: 4
(44) ring, band, strip
Kolokacji: 3
(46) ghost, shade
Kolokacji: 2
(48) tint, undertone
Kolokacji: 2
(50) companion, tug
Kolokacji: 2
(51) red, hue, pink
Kolokacji: 3
(52) sliver, ember
Kolokacji: 2
(53) impatience, irritation
Kolokacji: 2
(54) brush, scuffling
Kolokacji: 2
czasownik + faint
Kolokacji: 6
feel faint • grow faint • sound faint • become faint • hear faint • ...
przysłówek + faint
Kolokacji: 3
extremely faint • relatively faint • somewhat faint
faint + przyimek
Kolokacji: 6
faint of • faint with • faint in • faint from • faint at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.