"faint murmur" — Słownik kolokacji angielskich

faint murmur kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szmerek
  1. faint przymiotnik + murmur rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    High above his head there was a faint murmur in the sky.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo