"faint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

faint przymiotnik

faint + rzeczownik
Kolokacji: 291
faint smile • faint sound • faint light • faint idea • faint trace • faint glow • faint hope • faint hint • faint smell • faint voice • faint line • ...
czasownik + faint
Kolokacji: 6
feel faint • grow faint • sound faint • become faint • hear faint • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) feel, sound, hear, look
Kolokacji: 4
1. feel faint = poczuj się słabo feel faint
2. sound faint = omdlenie dźwięku sound faint
3. hear faint = usłysz omdlenie hear faint
4. look faint = omdlenie spojrzenia look faint
(2) grow, become
Kolokacji: 2
przysłówek + faint
Kolokacji: 3
extremely faint • relatively faint • somewhat faint
faint + przyimek
Kolokacji: 6
faint of • faint with • faint in • faint from • faint at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.